Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

nessuno
6280 ce2e
Reposted fromaniczorka aniczorka vialubie-lato lubie-lato
nessuno
Czasami miłość nie wystarcza, choć tak bardzo nie rozumiem, dlaczego..
— Spacer spalonym mostem
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vialubie-lato lubie-lato
nessuno
Kobiecie powinno zależeć, ale starać się musi mężczyzna.
— Dorota Rabczewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
nessuno
3300 3297
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato

February 01 2015

nessuno
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind vialubie-lato lubie-lato

January 16 2015

nessuno
9333 24b1 500
Reposted frompomsa pomsa vialubie-lato lubie-lato
nessuno

Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.

— Paweł Bielecki
Reposted fromzabka zabka vialubie-lato lubie-lato

January 01 2015

nessuno
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vialubie-lato lubie-lato

December 12 2014

nessuno
1763 afcc 500
Reposted fromneedtochange needtochange vialubie-lato lubie-lato
nessuno
Niektórzy twierdzą, że każda, absolutnie każda rzecz na swiecie ma swoją cenę. To nieprawda. Są rzeczy, które ceny nie mają, są bezcenne. Najłatwiej poznać takie rzeczy po tym, że raz utracone, są utracone na zawsze.
— Andrzej Sapkowski – Chrzest ognia
Reposted fromobnoxious obnoxious vialubie-lato lubie-lato
nessuno
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vialubie-lato lubie-lato
nessuno
2933 8403
Reposted fromlaters laters vialubie-lato lubie-lato
nessuno
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubie-lato lubie-lato
nessuno
4046 9db0 500
Reposted fromrol rol vialubie-lato lubie-lato
nessuno
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
nessuno
7999 c85d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato

December 02 2014

nessuno
Reposted fromqb qb vialubie-lato lubie-lato
nessuno
1763 afcc 500
Reposted fromneedtochange needtochange vialubie-lato lubie-lato

November 27 2014

nessuno
Reposted fromnivea nivea vialubie-lato lubie-lato

November 13 2014

nessuno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl